Vår kvalitetspolitikk

Egeland AS ønsker å være den foretrukne totalleverandør av maritim elektronikk og tjenester i Norge og en attraktiv tilbyder på det internasjonale markedet.
Vi utfører salg og service og har høyt kvalifiserte teknikere.
Vi har erfarne medarbeidere som yter våre kunder kompetent rådgivning om gjeldende regelverk.
 

  • Fornøyde og trofaste kunder er vår viktigste målsetting
  • Tilbyder av helhetlige løsninger og installasjoner av høy kvalitet
  • Punktlige og feilfrie leveranser og oppmøter
  • Løsningsorienterte og selvstendige teknikere
  • Et levende kvalitetssystem og en aktiv avviksbehandling

 
HMS Politikk

Det er Egeland AS sin uttalte politikk, i samarbeid med alle ansatte, å sikre at alt arbeid utføres med nøye hensyn til de ansattes helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og med hensyn til miljøet generelt.
Egeland AS sin ledelse uttrykker og støtter firmaets sikkerhetspolicy, men det er i fellesskap at ledelse og medarbeidere kan arbeide for opprettholdelsen av krav fra relevante lover og forskrifter med hensyn til helse,
arbeidsmiljø og sikkerhet.

Vi skal til enhver tid yte vårt beste for å sikre at alt arbeid er utført ved å benytte beste praksis-prinsippene, og at firmaets helse, miljø og sikkerhetsprosedyrer er implementert og vedlikeholdt.

Firmaets regler for internkontroll og HMS er tilgjengelige for alle ansatte og er etablert for å beskytte de ansattes helse, opprettholde et godt arbeidsmiljø, sikre trygge arbeidsforhold og beskytte miljøet generelt.