Autorisasjoner

Inspeksjon av radioutstyr på fartøy

Egeland AS er autorisert av Sjøfartsdirektoratet, Det Norske Veritas (DNV), LIoyd's Register og Bureau Veritas til å kunne utføre inspeksjon av radioutstyr på fartøy.
  
DNVGL Certificate no. AOSS0000EAE

LIoyd's Certificate no. LR214018440AS

BV Certificate no. OSLO LTS20211012131735

http://www.sjofartsdir.no/fartoy/tilsyn/radioinspeksjonsforetak/

 

 

 

 

 

 

 Inspeksjon av Automatic Identification System (AIS)


Egeland AS er autorisert av Sjøfartsdirektoratet, Det Norske Veritas (DNV), LIoyd's Register og Bureau Veritas til å kunne utføre inspeksjon av Automatic Identification System (AIS) om bord på fartøy. 
 
 
DNV Certificate no. AOSS0000EAE

LIoyd's Certificate no. LR214018440AS

BV Certificate no. OSLOLTS20211012131645

http://www.sjofartsdir.no/fartoy/tilsyn/radioinspeksjonsforetak/

 

 

 

 Installasjon og årlig kontroll (APT) av VDR/SVDR


Egeland AS er autorisert av produsentene Maris og Danelec samt godkjent av DNV til å utføre installasjon og årlig kontroll (APT) av VDR/SVDR om bord på fartøy. 

 

DNV Certificate no. AOSS0000E2M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisert installatør for satellittsporingsutstyr

Egeland AS er autorisert installatør i henhold til Fiskeridirektoratets forskrift av 13. juni 2000 om installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fiske- og fangstfartøy.

 

 

Achilles 

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustri på norsk 
og dansk sokkel. 

Achilles Joint Qualification System (Achilles JQS ) 

er et unikt samarbeid mellom norske og danske oljeselskap og 
hovedkontraktører. De deltakende selskapene benytter systemet 
for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører, 
og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om 
leveranser. De kjøperne som ikke er underlagt EUs regler for 
anskaffelse, benytter Achilles JQS som en leverandørdatabase.

Egeland A/S har oppnådd kvalifikasjon basert på et internt kvalitetssystem.

 

 


Nasjonal kommunikasjons myndighet (Nkom) 

I henhold til Ekomloven skal alle som utfører installasjon og vedlikehold av radioutstyr, data / tele nettverk samt TV nettverk / kabel-TV nettverk (EKOM Nett) være autorisert fra Norske myndigheter. Det er eier og installatør som er ansarlig for at slikt autorisert selskap blir benyttet.
Ekomloven gjelder på alle norske skip samt for anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. 

Egeland AS innehar alle disse autorisasjonene (ENA - Ekom Nett Autorisasjon).
 

  • Autorisert radioinstallatør (RIA)
  • Autorisert teleinstallatør (TIA)
  • Autorisert kabel-TV installatør (KIA)
  • Registrert radioforhandler (RFA) 

 

Godkjent lærebedrift 

Egeland AS er godkjent lærebedrift av Vestland fylkeskommune