Egeland AS
Autorisasjoner

 
Inspeksjon av radioutstyr på fartøy

Egeland AS er autorisert av Sjøfartsdirektoratet, Det Norske Veritas (DNVGL), LIoyd's Register og Bureau Veritas til å kunne utføre inspeksjon av radioutstyr på fartøy.
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


Inspeksjon av Automatic Identification System (AIS)


Egeland AS er autorisert av Sjøfartsdirektoratet, Det Norske Veritas (DNV), LIoyd's Register og Bureau Veritas til å kunne utføre inspeksjon av Automatic Identification System (AIS) om bord på fartøy.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Autorisert for VDR installasjon og årlig kontroll (APT) av VDR
 
Egeland AS er autorisert av produsent Danelec Marine og Maris / Navico til å foreta installasjon og årlig kontroll (APT) av VDR og S-VDR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisert installatør for satellittsporingsutstyr 
 
Egeland AS er autorisert installatør i henhold til Fiskeridirektoratets forskrift av 13. juni 2000 om installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fiske- og fangstfartøy.
 
 
 
 
 
 
 
 

Achilles                                                                                             

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for oljeindustri på norsk
og dansk sokkel.

Achilles Joint Qualification System (Achilles JQS )
er et unikt samarbeid mellom norske og danske oljeselskap og
hovedkontraktører. De deltakende selskapene benytter systemet
for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører,
og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om
leveranser. De kjøperne som ikke er underlagt EUs regler for
anskaffelse, benytter Achilles JQS som en leverandørdatabase.

 

Egeland A/S har oppnådd kvalifikasjon basert på et internt kvalitetssystem.
Nasjonal kommunikasjons myndighet (Nkom)

I henhold til Ekomloven skal alle som utfører installasjon og vedlikehold av radioutstyr, data / tele nettverk samt TV nettverk / kabel-TV nettverk (EKOM Nett) være autorisert fra Norske myndigheter. Det er eier og installatør som er ansarlig for at slikt autorisert selskap blir benyttet.
Ekomloven gjelder på alle norske skip samt for anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. 

Egeland AS innehar alle disse autorisasjonene (ENA - Ekom Nett Autorisasjon).  • Autorisert radioinstallatør (RIA)
  • Autorisert teleinstallatør (TIA)
  • Autorisert kabel-TV installatør (KIA)
  • Registrert radioforhandler (RFA) 
 
 
 
 
 
 
Godkjent lærebedrift
 
 Egeland AS er godkjent lærebedrift av Hordaland Fylkeskommune
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egeland AS   -   Sandviksbodene 68, 5035 Bergen, Norway   -   Tel.: +47 48 08 08 10   -   E-mail: mail@egeland.com
Nettløsning utviklet av Digitroll